Over SPIEGEL

Wat is SPIEGEL Publishers?

SPIEGEL Publisher is een platform voor de journalisten, freelancers, schrijvers en geïnteresseerden in Belgische politieke actualiteiten.

Als een spiegel proberen we transparant en een neutrale houding hebben ten opzichte van artikels en schrijvers.

Doelstelling van SPIEGEL :

SPIEGEL wilt een andere dimensie geven aan de politieke sfeer in onze samenleving. We willn het vertrouwen in politiek verhogen door de element van wetenschap en transparantie te verkrachten voor zowel de politici, als experten en de burgers.

Steeds veel artikels van de schrijvers als brain stroom worden niet door de doelgroepen gelezen of verkeerdelijk op ongeschikte platformen zoals facebook, Twitter of dergelijke gepubliceerd zijn. Kranten hebben reeds hun filter mechanismen en unilateraliteit getoond zodanig artikels niet per se verschijnen op de krant als de redacteur dat niet leuk vindt, met andere woorden individuele keuzen belemmerd toegang tot informatie. Website van politieke partijen zijn niet voldoende breed en is geschreven door hun medewerkers en biedt geen mogelijkheid voor interactieve communicatie.

Hoe gaat SPIEGEL Publisher te werk?

Iedere natuur en rechtspersoon kan een account maken. Vanaf een bepaalde aantal artikels, krijgt u upgrade naar publisher account.

Als politieker krijgt u onmiddellijk statuur van publisher. U kunt daar uw teksten, video, audio, en standpunten over de actualiteiten plaatsen. Het is dan de enige betrouwbare bron dat u zelf bepaalt wat er gezegd is van uwer kant.  U hebt volledige toegang voor de bewerking van  uw artikels.

Wat is toekomst van SPIEGEL Publisher?

SPIEGEL Publisher zal de grootste bibliotheek worden van het land in materie van politieke actualiteiten. Het zal dienst verlenen voor de studenten en de onderzoekers.

SPIEGEL voorziet in toekomst deelnemende experten voor hun domein uitnodigen om in onze studieprojecten deel te nemen voor de parlementsleden of regering.

Als een onafhankelijk platform willen we een oplossing kunnen aanbieden op de nuances en discussies die tussen de partijen, parlement en regering bestaan over hun studiemethodieken en mogelijke verschil in hun cijfers .

Shop by Category

New In