Over SPIEGEL

Wat is SPIEGEL Publishers?

SPIEGEL Publisher is een platform voor journalisten, freelancers, schrijvers en alle geïnteresseerden in Belgische politieke actualiteiten.

Net zoals een spiegel proberen we transparant te zijn en trachten we een neutrale houding te hebben over artikels en schrijvers.

Doelstelling van SPIEGEL

SPIEGEL wil een andere dimensie weerspiegelen in de politieke sfeer in onze samenleving. We willen het vertrouwen in politiek verhogen door het element van wetenschap en transparantie te verkrachten door zowel de politici, als experten en de burgers.

Steeds meer artikels van schrijvers worden niet door de bedoelde doelgroepen gelezen of worden verkeerdelijk op niet geschikte platformen zoals facebook, Twitter,…gepubliceerd. Kranten en traditionele media hebben hun eigen filter mechanismen en censor methodiek op basis van hun eenzijdige politieke voorkeur die bekend is voor iedereen. Selectieve keuze en aangepaste titel en verwoording zorgt dat de politici of de burger met de vraag blijft wie wat gezegd heeft.

Websites van politieke partijen zijn niet voldoende breed en diep in materie en worden geschreven door hun medewerkers en bieden geen mogelijkheid voor een interactieve communicatie van de lezers.

Wat is dan de rol van SPIEGEL Publisher voor de media en politiek?

Iedere kan een account maken en zo automatisch een auteur worden in SPIEGELP.BE. Vanaf een bepaalde aantal artikels, krijgt u zelfs een upgrade als publisher account.

Als politieker krijgt u onmiddellijk een statuut als Publisher die u toegang geeft tot meer tools en mogelijkheden om uw artikels te plaatsen. U kunt dan eveneens naast uw teksten, video, audio, en standpunten over de actualiteiten plaatsen. Het is dan de enige betrouwbare bron, die u toelaat zelf te bepalen wat er in een politieke stelling bedoeld wordt vanuit uw standpunt. U hebt dan ook de volledige toegang voor de aanpassingen van uw artikels.

Wat zijn de voordelen van SPIEGEL Publishers en wat is het verschil met de andere media?

SPIEGEL Publisher zal de grootste bibliotheek worden van artikels op naam. Het zal een unieke plaats zijn waar elke burger een artikel kan plaatsen. Dit artikel zal voor een lange termijn beschikbaar blijven voor iedereen en aan de hand van een zoektool is het gemakkelijk om artikels terug te vinden, met behoud van uw auteursrecht als een auteur.
En tot slot, de website is meer dan facebook of twitter omdat het toegankelijk is voor iedereen. In SPIEGEL kunt u in een artikel diep gaan, u kunt bepalen voor welke lezer u schrijft. De doelgroep van lezers bepaalt u zelf door de schrijfstijl van de teksten. Wenst u academische teksten of eerder gemakkelijk toegangbare en leesbare teksten te plaatsen, U als schrijver heeft dit volledig zelf in de hand. Op lange termijn zal deze grote bibliotheek bovendien dienst kunnen verlenen aan studenten en onderzoekers.

Als een onafhankelijk platform willen we een oplossing bieden voor discussies en nuances die tussen de partijen, parlement en regering bestaan wat betreft studiemethodieken en verschilpunten in hun statistische cijfers.