Betekenis

DE SPIEGEL is een filosofische denkmodel. Het bepaalt 7 menselijke waarden als essentie voor een betere samenleving. 7 SPIEGEL waarden die staan voor:

Solidariteit: Dat iedereen meedoet

Perspectief: Dat iedereen positief en toekomstgericht denkt.

Integriteit: Eerlijk en betrouwbaar zijn is nodig voor relaties.

Ethiek: In spiegel kijken en kritisch bestuderen van ons eigen gedrag en dan het tegen gedrag en moraal van de anderen bekritiseren.

Gelijke kansen: Rechten en plichten is voor iedereen.

Emancipatie: Rechtvaardigheid ongeacht geslachtskeuze.

Liefde: De mens is een deel van de universele liefde. Je bent jezelf en je bent de ander.

Dr. Reza Moqadam – Oprichter van SPIEGEL