Senioren -Spa

We leven allemaal langer en gelukkig maar. Maar dat betekent dat we ons anders moeten organiseren om iedereen op een waardige manier ouder te laten worden. Als we willen dat iedereen langer werkt, dan moeten in de eerste plaats 50-plussers daar de kans toe krijgen, in plaats van afgeserveerd worden als ‘te duur’. Dan moet daar ook een volwaardig pensioen tegenover staan. En als we weten dat Vlaanderen in 2035 mee dan 450.000 60-plussers extra zal tellen, moeten we ook ons zorgmodel daar nu naar modelleren. Ouderen die eenzaam zijn of die hulp aan huis nodig hebben, omdat ze niet langer alleen uit de voeten kunnen. Maar evenzeer ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, en voor wie de familie professionele hulp zoekt.

  Ask a Question
Category: Tag:

Description

Onze voorstellen – #nieuwsocialisme #wijzorgenervoor

  • Een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen die 42 jaar gewerkt heeft. En wie meer werkt, verdient gewoon meer pensioen. Het maakt niet uit of je werknemer, ambtenaar of zelfstandige bent.
  • Met praktijktesten maken we een eind aan discriminatie van 50-plussers op de arbeidsmarkt. Via gerichte loonkostverlagingen maken we hen voor werkgevers goedkoper om ze in dienst te nemen én te houden.
  • Het rusthuis mag nooit duurder zijn dan het pensioen dat iemand heeft. We voeren een maximumfactuur in in de ouderenzorg.
  • Een volwaardige basisloon én een volwaardig statuut voor mantelzorgers, zodat de honderdduizenden Vlamingen die thuis zorgen voor zieke vrienden of familie voldoende hulp en ademruimte krijgen.
  • Een verdere uitbouw van de professionele thuiszorg om mantelzorgers nu en dan af te lossen is daarbij cruciaal.
  • Voldoende middelen voor de ouderenzorg in woonzorgcentra, want vandaag heeft het verzorgend personeel amper de tijd om senioren op een waardige manier te helpen. De financiering moet daarom aangepast worden aan de toegenomen zorgzwaarte.
  • Investeringen in nieuwe rusthuizen en zorgvoorzieningen, want het tekort aan investeringen leidt tot een gebrek aan plaatsen, ellenlange wachtlijsten en oplopende facturen.
  • Een socioloog en/of preventiespecialist in gemeenten/steden die alle initiatieven die eenzaamheid tegengaan coördineert en versterkt. We zijn ook vragende partij voor de oprichting van een Vlaams Kenniscentrum Preventie Eenzaamheid om de beste initiatieven in heel Vlaanderen uit te rollen.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Senioren -Spa”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No more offers for this product!

General Inquiries

There are no inquiries yet.